Propagácia myšlienky, že akékoľvek zlepšenie je nevyhnutným cieľom spoločnosti, je ľahko dosiahnuteľné a s ohraničenými investíciami; okrem toho, že certifikácia kvality, problém, s ktorým sa musí každá spoločnosť skôr alebo neskôr stretnúť, predstavuje východiskový bod, a nie cieľový bod, ktorý je potrebné získať modelovaním referenčného štandardu v spoločnosti, a nie naopak, aby sa rozvíjala schopnosť udržať sa a udržať si svoju konkurenčnú výhodu tým, že sa porovnáva s dôležitým cieľom:
manažment riadenia zmien.