Spoločnosť VOSGES di MORENO BEGGIO bola založená v roku 2004 a zaoberá sa komerčnou veľkoobchodnou činnosťou iónových urýchľovačov a katalyzátorov pre palivá. Spoločnosť zamestnáva kvalifikovaných odborníkov a spolupracovníkov, prostredníctvom ktorých zaručuje kvalitné služby dostupné pre všetkých.

Spoločnosť VOSGES di MORENO BEGGIO zriadila Systém riadenia kvality, aby zdokonalila svoj systém riadenia a stala sa zárukou korektnosti a kvalifikovanosti pre zákazníkov a zainteresované strany s prístupom zameraným na uspokojovanie požiadaviek zákazníkov. Spoločnosť je predovšetkým odhodlaná sledovať tieto ciele :

 

  • Identifikovať a splniť požiadavky zákazníkov, užívateľov, miestnych orgánov a obchodných partnerov;
  • Dodržiavať príslušné právne požiadavky a ďalšie požiadavky, pre ktoré sa spoločnosť zaviazala;
  • Šíriť kultúru kvality na rôznych úrovniach organizácie a ukázať cestu prostredníctvom akcií zameraných na zvyšovanie povedomia a cez neustále školenia zamestnancov;
  • Dávať na vedomie svoju politiku všetkým svojim dodávateľom a tým, ktorí pracujú pre organizáciu;
  • Udržiavať svoj systém riadenia primeraný, účinný a pohotový, aby sa dokázal rýchlo prispôsobiť meniacim sa okolnostiam alebo obmedzeniam mimo organizácie.
Spoločnosť VOSGES di MORENO BEGGIO sa navyše zaväzuje zabezpečiť transparentnosť voči svojim zákazníkom počas poskytovania služieb, konzultovať s koncovými používateľmi služby a neustále sledovať dodržiavanie pracovných postupov pre dosiahnutie očakávaných výsledkov.
 
Spoločnosť VOSGES di MORENO BEGGIO zamestnáva kvalifikovaných odborníkov, ktorých neustále kontroluje,aby sa uistila, že služba vždy zodpovedá očakávaniam a nijako neohrozuje konečný výsledok činnosti.

Cieľom jej práce je neustála spokojnosť zákazníkov, ktorá ju motivuje pre neustále zlepšovanie svojich procesov, zlepšovanie riadenia podniku a jej povesti v tejto oblasti, aby spoločnosť bola v neustále sa meniacom ekonomickom svete čoraz konkurencieschopnejšia, kompetentnejšia a informovanejšia.