Katalyzátory na rovnakom princípe modifikujú molekuly každého paliva (benzín, bionaftu, naftu, plyn, LPG, atď.) s cieľom zvýšiť účinnosť spaľovania a súčasne znížiť spotrebu daného paliva a taktiež znížiť hodnoty škodlivých látok vo výfukových plynoch vypúšťaných do ovzdušia.

Hlavné oblasti uplatnenia SUPER KATALYZÁTORA :
Benzínové, dízlové a LPG motory.
Horáky plynové, olejové, biodízlové, horáky na ťažký vykurovací olej, btz.