V lete 2021 sme získali dôležitý certifikát ISO 9001:2015. Týmto krokom sme dokázali, že systém manažérstva našej organizácie je platný a certifikovaný.
O rok neskôr, ako to vyžadujú certifikačné predpisy ISO 9001:2015, certifikačný orgán potvrdil (počas prvého auditu údržby), že náš systém manažérstva dosiahol svoje ciele, a preto vydal pozitívnu správu o audite.
Získanie tohto Certifikátu je pre VOSGES veľkým zadosťučinením, pretože opäť dokazuje vysoký štandard efektívnosti našej spoločnosti.


https://auditservicecertification.com/2021/08/05/768q-vosges-di-moreno-beggio/