Systém vyvynutý spoločnosťou Vosges pre iónový urýchľovač NEW ARA radikálnym spôsobom rieši početné problémy a škody spôsobené vodným kameňom na spotrebičoch a potrubí.
Princíp fungovania je jednoduchý a zároveň sofistikovaný: je založený na nútenom prúdení vody cez veľmi silné magnetické pole (10.000 Gauss).
Toto magnetické pole nie je vytvorené elektrickými spojeniami, ale PRÍRODNÝMI PERMANENTNÝMI MAGNETMI a preto sila magnetu časom neklesá. Týmto spôsobom vápnik namiesto usadzovania a tuhnutia v potrubí sa mení na jemnú prachovú zrazeninu (nazývanú Aragonit): podobá sa to mastencu, ktorý zotrváva v suspenzii a takto predchádza tvorbe usadenín.
Okrem toho, NEW ARA rozpúšta aj už existujúci vodný kameň. Vďaka svojej mimoriadnej pevnosti a odolnosti NEW ARA nepotrebuje po inštalácii žiadne dodatočné náklady na údržbu alebo prevádzku.