Systém vyvynutý spoločnosťou Vosges pre SUPER KATALYZÁTOR je založený na vedeckých účinkoch intenzívného magnetického poľa (10.000 Gauss). Toto magnetické pole nie je vytvorené elektrickými spojeniami, ale PRÍRODNÝMI PERMANENTNÝMI MAGNETMI a preto sila magnetu časom neklesá.
Pôsobenie magnetického poľa fyzicky znižuje väzbovú energiu medzi atómami uhlíka a vodíka a transformuje palivá do vysoko aktívnej a dynamickej formy zvanej “radikál“.

Týmto spôsobom dosiahnete zníženie spotreby paliva, zníženie znečistenia ozvdušia, úplné zhodnotenie stále dostupnej chemickej energie v nespálených časticiach, zníženie znečisťujúcich emisií, ktoré  spôsobujú smog, celkovú oxidáciu nespálených prvkov (HC, CO, C) v oxide uhličitom a vode.
Vďaka svojej mimoriadnej pevnosti a odolnosti SUPER KATALYZÁTOR nepotrebuje po inštalácii žiadne dodatočné náklady na údržbu alebo prevádzku.