Nota informativa privata din www.vosges-italia.it/
 
Aceasta Aplicație colecteaza diverse Date Personale ale propriilor Utilizatori.                                   
 
Titularul Prelucrarii Datelor                                                                                                                  
 
VOSGES di Moreno Beggio 
P.IVA 02640000242 
Via Roma, 133 
36040 - Torri di Quartesolo 
Vicenza - Italia
 
Adresa de email a Titularului : direzione@vosges-italia.it
 
Tipologia datelor colectate
Printre Datele Personale colectate de aceasta Aplicație,in mod autonom sau prin terte părți,sunt:numele,prenumele,numarul de telefon,starea sociala,adresa,natiunea,email,Codul numeric personal,diverse alte date și orașul.
 
Detaliile complete despre fiecare tipologie de date colectate sunt furnizate în sectiunile dedicate de aceasta nota informativa privata sau prin texte specifice informative  vazute înainte de colectarea acestor date.
Datele colectate pot fi furnizate liber de Utilizator sau,in cazul Datelor de folosinta ,colectate automat în timpul folosirii acestei Aplicații. 
Dacă nu se specifica altfel,toate Datele colectate de aceasta Aplicație  sunt obligatorii.Daca Utilizatorul refuza sa le comunice,ar putea fi inposibil pentru aceasta   Aplicație sa Functioneze.In cazurile când aceasta aplicație indica diverse Date ca facultative,Utilizatorii sunt liberi să se abtina sa comunice aceste date,fara sa existe vreo urmare asupra disponibilitatii Serviciului sau asupra operativitatii.
Utilizatorii care au dubii asupra unor date obligatorii ,sunt incurajati sa contacteze Titularul. Eventuala utilizare di Cookie-sau de alte instrumente de urmarire-din partea acestei aplicatii sau a titularilor din alte terte servicii utilizatori de aceasta aplicație, când nu se precizeaza altfel,se va termina cu furnizarea serviciului cerut de Utent,fara alte finalitati ulterioare scrise în prezentul document sau în Cookie Policy disponibila.
Utilizatorul isi asuma responsabilitatea datelor personale obtinute de la terti,publicate sau partajete prin intermediul acestei Aplicații și garantează de a avea dreptul de a le comunica sau apara,eliberand titularul de orice responsabilitate fata de terti.
 
Modalitatea și locul prelucrarii Datelor colectate.
Modalitatea prelucrarii
 
Titularul adopta măsurile oportune de siguranța pentru impiedecarea accesului,divulgarii,madificarii sau distrugerii neautorizate a Datelor Personale. Prelucrarea se efectueaza prin instrumente informatice si/sau telematice, cu o modalitate organizatoare și cu o logica îndeaproape corelate cu finalitatea indicată. In afara de Titular,in anumite cazuri,ar putea avea acces la date alți subiecti implicați în organizarea acestei aplicatii(personal administrativ,comercial,marketing,legali,administratori de sistem)sau subiecti externi(ca alti furnizori de servicii tehnice  , curieri postali,furnizori de hosting,societati informatice,agentii de comunicare)numite,daca e necesar.
Responsabili de prelucrarea datelor din parte titularului.Lista  actualizata a responsabililor va putea fi  întotdeauna ceruta Titularului Prelucrarii.
 
Baza juridica a prelucrarilor
 
Titularul trateaza Datele Personale relative ale utilizatorului in cazul existenței a una din urmatoarele condiții :
Utilizatorul și-a dat consensul pentru una sau mai multe finalitati specifice; Nota:in anumite feluri Titularul poate fi autorizat sa prelucreze datele personale fără a avea consensul Utilizatorului sau o alta baza juridica specificata în continuare,pana când Utilizatorul nu se opune unui asemenea tratament.Acest lucru nu se aplica dacă prelucrarea datelor personale este reglementata de legislatia europeana în materie de protecția datelor personale;
Prelucrarea este necesara la derularea uni contract cu Utilizatorulsi/sau derularea masurilor contractuale;
Prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei obligații legale în care subiectul este Titularul;
Prelucrarea este necesara  pentru derularea unei activități de importanța publica sau pentru derularea unei puteri publice în care e investit Titularul;
Prelucrarea este necesara pentru urmarirea interesului legitim al Titularului sau a tertilor;
 
Deci e posibil întotdeauna cererea Titularului sa lamureasca baza juridica a fiecarei prelucrari și în particular sa specifice dacă prelucrarea se bazează pe lege,prevazuta de un contract sau e necesar să se încheie un contract.
 
Locul
Datele sunt prelucrate la sediul operativ al Titularului și în orice alt loc în care părțile implicate în prelucrare sunt localizate.Pentru informații ulterioare contacteaza Titularul.
Datele personale ale Utilizatorului ar putea fi transferate într-o alta țara diversa  de cea în care se afla Utilizatorul.Pentru a obtine informații ulterioare asupra locului prelucrarii Utilizatorul poate face referire la sectiunea relativa a detaliilor prelucrarii datelor personale.
 
Utilizatorul are dreptul de a obtine informații despre baza juridica al transferului datelor în afara Uniunii Europene sau la o organizatie internațională de drept public internațional constituita de doua sau mai multe tari,exemplu ONU,precum și despre măsurile  se siguranța adoptate de Titular pentru protejarea datelor.
 
Utilizatorul poate verifica dacă are loc unul din transferurile descrise examinind sectiunea acestui document relativ asupra prelucrarii datelor personale sau cere informații Titularului contactindu-l  la extremele raportate în deschidere.
 
Perioada de conservare
 
Datele sunt prelucrate și conservate de timpul necesar finalizarii actului pentru care au fost colectate.
 
Prin urmare
 
Datele colectate în scopul executarii unui contract intre Titular și Utilizator sunt pastrate pana când derularea contractului este completă.
Datele personale colectate pentru finalizarea justificata a intereselor legitime ale Titularuluivor fi tinute pana la satisfacerea acestor interese..Utilizatorul poate obtine informații ulterioare în interes personal urmărind Titularul în relativele sectiuni ale acestui document  sau contactand Titularul.
 
Când prelucrarea se bazează pe consensul Utilizatorului,Titularul poate păstra Datele personale mai mult pana cind consensul este revocat. In afara de asta,Titularul poate fi obligat sa conserve datele personale pentru o perioada mai lunga conform unei obligații legale sau  un ordin al unei autorități.
La terminarea perioadei de conservare datele personale vor fi anulate.Prin urmare ,la terminarea termenului dreptul de acces,anulare rectificare și dreptul de a muta datele nu va mai putea fi exercitat.
Sfarsitul Prelucrarii datelor colectate
 
Datele Utilizatorului sunt recoltate pentru a permita Titularului sa furnizeze propriile servicii,asa cum pentru ultima finalitate sa contacteze Utilizatorul.
Pentru obtinerea informațiilor ulterioare detaliate asupra finalitatii prelucrarii și a Datelor personale concret relevante pentru oricare finalitate ,Utilizatorul poate face referinta la relative sectiuni ale acestui document.
 
Detalii  asupra prelucrarii datelor personale
Datele personale sunt recoltate pentru urmatoarele finalitati și utilizand urmatoarele servicii
 
Contactarea Utilizatorului
Modul de contact (aceasta aplicație)
Utilizatorul,completand cu datele proprii de contact,consimte utilizarea lor pentru a răspunde la cererile de informații,de documente preventive,sau de orice alta natura indicată de rubricile modulului.
Datele personale colectate :Cod personal,orasul,email,adresa,nationalitate,nume,numar de telefon,stare sociala și diverse tipologii de date.
 
Drepturile Utilizatorului
 
Utilizatorii pot exercita anumite drepturi referitoare la datele cerute de Titular.
În particular,Utilizatorul are dreptul sa:
revoce acordul în orice moment.Utilizatorul poate revoca acordul de prelucrare a datelor personale proprii de mai sus expres.
 opuna tratamentului propriilor date.Utilizatorul se poate opune la tratamentul datelor proprii când are loc pe o baza juridica diversa de consens.Ulterioarele detalii asupra dreptului de impotrivire sunt indicate în sectiunea de mai jos.
Obțină  informații asupra datelor prelucrate de Titular,cu aspecte determinate ale prelucrarii si sa ceara o copie ale datelor prelucrate.
Verifice și sa ceara rectificarea.Utilizatorul poate verifica corectitudinea propriilor date și cere actualizarea sau corectarea.
Obțină limitarea prelucrarii.Cand au loc condiții determinate,Utilizatorul poate cere limitarea prelucrarii propriilor date..In acest caz Titularul nu poate folosi datele în orice alt scop și nici pastrarea lor.
Obțină anularea sau indepartarea datelor proprii personale.Cand au loc condiții determinate,Utilizatorul poate cere anularea propriilor date  din partea titularului.
primeasca datele proprii și sa le transfere unui alt titular.Utilizatorul are dreptul de a primi propriile date  și de a le transfera unui alt titular.Utilizatorul are dreptul de a primi propriile date în format structurat,de folosinta comuna și citibil de dispozitivele automate si,unde e fezabil din punct de vedere tehnic,sa obțină transferul fără obstacole la alt titular.Aceasta dispoziție e aplicabila când datele sunt prelucrate cu instrumente automatizate și prelucrarea se bazează pe consensul Utilizatorului,intr-un contract în care Utilizatorul este parte sau măsurile contractuale conexe.
Reclame.Utilizatorul poate reclama la autoritatea competenta  de control pentru protecția datelor personale sau a acționa în tribunal.
 
Detalii asupra dreptului de impotrivire.
Când datele personale sunt prelucrate în interes public,in exercițiul puterilor publice de care este investit Titularul sau pentru urmarirea unui interes legitim al Titularului,Utilizatorii au dreptul să se opuna prelucrarii pentru motive conexe situației lor particulare.
 
Se aduce la cunoștiința Utilizatorilor ca ,unde datele lor au fost prelucrate cu finalitate de marketing direct, se pot impotrivi prelucrarii fără nici-o motivatie.Pentru a descoperi ca Titularul prelucreaza datele cu finalizare de marketing direct Utilizatorii pot face referinta la sectiunile respective din acest document.
 
Cum se folosesc drepturile
 
Pentru a se folosi drepturile Utilizatoriipot trimite o cerere la Contactele Titularului din acest document.Cererile sunt depozitate cu titlu gratuit și îndeplinită de Titular în cel mai scurt timp,in orice caz pana la o luna.
 
Informații ulterioare asupra prelucrarii
Apărarea în judecată Datele personale ale Utilizatorului pot să fie utilizate de către Titular în judecată sau în fazele premergatoare ale stabilirii eventualei aparari de abuzuri în utilizarea acestei aplicații sau de sevicii conexe din partea Utilizatorului.
Utilizatorul declara ca este conștient ca Titularul ar putea fi obligat sa dezvăluie datele la cererea autoritatilor publice.
 
Informații specifice.
 
La cererea Utilizatorului,in conformitate cu informațiile continute în aceasta polita privata,aceasta aplicație ar putea furniza Utilizatorului informații adaugate și contextuale în ceea ce privește serviciile specifice ,sau culegerea și prelucrarea datelor personale.
 
Jurnal de sistem și manopera
Pentru necesitatea legala a functionarii și lucrului,aceasta aplicație și eventualele servicii terte utilizate ar putea colecta jurnale de sistem,adica fisiere care inregistreaza interacțiuni și care pot conține și date personale,ca adressa IP a Utilizatorului.
 
Informații necontinute în aceastea  nota.
 
Informații ulterioare în legătura cu prelucrarea datelor personale pot fi cerute în orice moment Titularului prelucrarii utilizand  detaliile contactului.
Răspuns la cereri „Nu urmări „
Aceasta aplicație nu suporta cererile”Nu urmări „
Pentru a descoperi dacă eventualele servicii de terte părți utilizeaza suportul,Utilizatorul este invitat sa consulte respectivele polite private.
 
Modificari la aceasta polita privata.
 
Titularel prelucrarilor își rezerva dreptulde a modifica prezenta polita privata în orice moment dind informații Utilizatorului asupra acestei pagini ,si ,daca e posibil,asupra acestei Aplicații precum și,in măsura în care tehnic și legal e posibil,trimitand o notificare Utilizatorilor prin intermediul detaliilor de contact ce se afla în posesia titularului..Va rugam deci sa consultati regulat aceasta pagina,facand referiment la ultima data de modificare făcută.
Dacă modificarile afecteaza prelucrarea ale bazei juridice și acceptul Utilizatorului, Titularul va prevede sa colecteze din nou acordul Utilizatorului,daca e necesar.
 
Definitii și referimente legale
 
Date personale(sau Date)
Constituie data personala orice informație care,direct sau indirect,chiar și în legătura cu alta informatie, comprima  în aceasta un numar de identificare ,care identifica sau face identificabila o persoana fizica.
 
Date de utilizare
 
Sunt informații culese automat prin aceasta Aplicatie(chiar și de la aplicații din terte părți integrate în aceasta aplicatie)printre care:adrese IP sau nume din domeniul computerului folosiți de Utilizator ul care se conecteaza cu aceasta aplicație,adrese cu notatia URI,orarul cererii,metoda utilizata de introducerea cererii în server,dimensiunea filei obtinute ca răspuns,codul numeric ce indica starea raspunsului în server(bun,eroare,etc)tara de provenienta,caracteristicile browserului și ale sistemului operativ utilizat de vizitator,diverse conotatii in timpul vizitei(de exemplu timpul de prezenta în fiecare pagina)si detaliile relative asupra  intinerariului urmărit în Aplicație,in particular referitor la secvența paginilor accesate,ai parametrilor relativi ai sistemului operativ și al mediului informativ al Utilizatorului.
 
Utilizator
Individul care utilizeaza aceasta Aplicație care,daca nu a fost specificat altfel,coincide cu interesatul.
 
Interesatul
Persoana fizica la care se refera datele personale.
 
Responsabilul cu prelucrarea(sau Responsabilul)
Persoana fizica,juridica,administratia publica sau orice alta entitate care prelucreaza datele personale în contul Titularului,dupa care prezentate aici în polita  privata..
 
Titularul prelucrarii(sau Titularul)
Persoana fizica sau juridica,autoritatea publica,serviciul sau alt organism care,singur sau împreuna cu alții,determina finalitatea și mijloacelede prelucrare a datelor personale și instrumentele adoptate,incluzand măsurile de siguranța relative la funcționare și și la realizările acestei Aplicații.Titularul prelucrarilor,daca nu a fost specificat altfel,este titularul acestei Aplicații.
 
Aceasta Aplicație
Instrumentul hardware sau software prin intermediul caruia sunt colectate si prelucrate datele personale ale Utilizatorilor.
 
Serviciul
Serviciul furnizat de aceasta Aplicație așa cum a fost definita în termeni relativi (prezenti)in acest site/aplicatie.
 
Uniunea Europeana(sau UE)
Dacă nu se specifica altfel,orice referire la Uniunea Europeana continuta de acest documentse se extinde asupra tuturor actualilor membri ai Uniunii Europene si asupra Spațiului Economic European.
 
Referinte legale

Prezenta informativa este redata pe baza multiplelor ordine legislative,incluzand art.13 și 14 a Regulamentului (UE) 2016/679.

Dacă nu se specifica altfel,aceasta informativa.priveste exclusiv aceasta Aplicație.


 
Ultima modificare:10 ianuarie 2019