Sistemul folosit de Vosges pentru cartuşul SUPER CATALYZER se bazează pe efectele ştiinţifice ale unui intens camp magnetic cu o foarte mare intensitate (10.000 Gauss). Acest camp magnetic nu e produs de legături electrice, ci de MAGNEŢI NATURALI PERMANENŢI şi deci puterea lor nu decade în timp. Acţiunea campului magnetic reduce fizic energia de legatură între atomii de carbon şi hidrogen transformand combustibilii în combinaţii particulare, reactive şi dinamice denumiţi ”Radicali”.
In acest mod se obţine o reducere a consumului specific, o mai mică poluare a aerului, totala recuperare a energiei chimice încă disponibilă în gazele nearse, micşorarea particulelor în suspensie responsabile de opacitatea fumurilor, oxidarea totală a gazelor arse (HC, CO, C) în anhidridă carbonică şi apă.
Pentru soliditatea şi rezistenţa sa particulară Supercatalizatorul nu necesită, odata instalat, costuri de manoperă şi intreţinere.